Банковият пазар в България и Румъния бележи силен растеж

Банковият пазар на Югоизточна Европа (ЮИЕ) расте с много по-бързи темпове в сравнение с новите-страни членки на ЕС и значително по-бързо от банките в еврозоната, се казва в анализ на BA-CA от октомври 2005 г. Почти всички държави в региона са в период на засилен растеж, но това е особено видно при България и Румъния.

„Нарастването на заемите и депозитите в ЮИЕ е с около 30% годишно в последните години и това прави банковият пазар на ЮИЕ по-динамично развиващ се от банковия пазар на новите страни-членки на ЕС”, коментира Мариане Кагер, главен икономист на BA-CA („Банк Аустрия Кредитанщалт”), собственик на HVB Bank Biochim («Ейч Ви Би Банк Биохим») и Хеброс Банк в България.

В анализа се отбелязва, че след дълъг застой през последните години нивото на финансово посредничество се увеличава непрекъснато. 

Освен резултат от положителните икономически промени, това в голяма степен може да се отдаде на приватизацията на банковия сектор и на успеха в разрешаването на проблемите с лошите заеми от миналите години.

Рентабилността и възможността за реализиране на печалби в банките от ЦИЕ е също много висока. Възможностите за реализиране на печалби в банковия сектор в ЮИЕ е с около 25% по-висока от тази на новите страни-членки на ЕС и много над възможностите за реализиране на печалби в еврозоната. 

По отношение на ефективността на разходите, измервано като отношение на разходите към приходите (cost/income ration), най-големите банки в ЮИЕ се представят забележително по-добре от тези в новите страни-членки и в еврозоната, смята Мариане Кагер. 

Възможност за печалба на топ банките в ЮИЕ 

 


Нови ЕС членки ЮИЕ Еврозона
Възвр. на капитала след данъци* 15 20 11
Възвр. на активите след данъци** 1,5 2 0,5
Нетен доход от лихви** 3,3 4,6 1,2
Провизии от заеми** 0,3 0,48 0,26
Рентабилност – Cost/income ratio*** 62 59 64

*в % от акционерния капитал
**в % от общите активи
***в % от общите приходи
 

„Все още има какво да се предприеме във връзка с лошите заеми”, смята Мариане Кагер. Например показателят за провизии по заемите в ЮИЕ е два пъти по-висок от този индикатор в Еврозоната.

“През следващите няколко години Югоизточна Европа ще бъде най-бързо развиващият се банков пазар. Очакваме ръстът на кредитите да е около 19% годишно, а на депозитите с около 17 процента”, смята Мариане Кагер. 

Значителен растеж се наблюдава в заемите за частния сектор. Кредитите за домакинства например са се увеличили повече от четири пъти в региона на Югоизточна Европа от 2000 насам, което е и резултат от увеличеното търсене.

Обемът на заемите за частни лица в Югоизточна Европа въпреки това е все още нисък в сравнение с други държави. Размерът на заеми на човек в региона е 300 евро, което е значително под нивото на новите страни-членки на ЕС (800 евро) и е едва 3% от показателя за еврозоната (12 400 евро). Това е сравнително ниско ниво, но очакванията за подобряване на икономическите условия в близките години дават основание да се прогнозира силно развитие и на банковия сектор, смятат икономистите на „Банк Аустрия Кредитанщалт”.

Сериозен ръст се отчита и при депозитите. „Една от причините за увеличаването на депозитите е нарастването на доходите. От друга страна, положително въздействие върху нарастването на депозитите в последните години оказа и въвеждането на еврото. Заради обмяната на старите пари (като например германските марки), които хората държаха „в буркани“, хората трябваше да заменят тези пари в банките и много от тях предпочетоха да ги оставят там“, каза Мариане Кагер.

BA-CA очаква консолидация под различни форми в цяла Югоизточна Европа. От една страна, аргумент в полза на тази прогноза е продължаващата приватизация в Румъния и Сърбия. Консолидация може да се очаква и в останалите държави от региона, тъй като в момента на този пазар оперират повече от 220 кредитни институции, което е повече от банките в новите страни-членки. Освен това населението на Югоизточна Европа е с около 40% по-малко от това в новоприетите държави-членки на ЕС. Друг факт в подкрепа на консолидацията е, че две трети от банките в страните от Югоизточна Европа имат пазарен дял под от 2% от активите, а около 60% от банките имат балансово число по-малко от 100 млн. евро. 

Източник: Investor.bg

{START_COUNTER}